حقوق

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

گرایش عمومی

عنوان:

استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

استادراهنما:

دکترعلی اکبرگرجی ازندریانی

(بیشتر…)

By 92, ago