حقوق

فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A )

گرایش عمومی

عنوان:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

(بیشتر…)

By 92, ago
حقوق

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

گرایش عمومی

عنوان:

استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

استادراهنما:

دکترعلی اکبرگرجی ازندریانی

(بیشتر…)

By 92, ago
حقوق

دانلود: پایان نامه ارشد رشته حقوق: يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پاِيان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش عمومی

موضوع:

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سيد ناصر سلطانی

(بیشتر…)

By 92, ago