مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 9

یافت. هوش هیجانی نسبت به هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی از توان بیشتری برخوردار است. اسدی(1382) طي پژوهشی بر روي 150 نفر از كارمندان شركت ايران خودرو نشان داد كه حدود 61 درصد تغييرات فرسودگي شغلي توسط كمبود هوش هيجاني قابل تبيين است و هوش هيجاني حدود 50 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 8

هـمبستگی مـثبت و معناداری وجود دارد این یـافته مـشابه با نتایج هالت(2004) و آوریل (1999 b) است. 2-4-3-هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی: خلاقیت هیجانی به طور نسبی با هوش هیجانی ارتباط دارد. مثل ارتباطی که خلاقیت شناختی با هوش شناختی دارد. در واقع حد معینی هوش مورد نیاز است تا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 7

كه چنين افرادي به طور متوسط به طور هيجاني نسبت به همتايان مشابه‌شان (اما نه ضرورتاً با واكنش كمتر) آماده‌تر هستند. اهميت آمادگي مي‌تواند به وسيله تكنيك به كار گيري روش آشكار شود، جائي‌كه بازيگران را به يادگيري تجربه كردن و همچنين بيان هيجانات تحريك مي‌كند. تا حد مشخصي همه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 6

و بهره مند مي‌شود. در نهايت، به نظر مي‌رسد كه تيم‌هايي كه امتياز كمتري در ارزيابي هوش هيجاني دارند نسبت به همتايان‌شان كه هوش هيجاني بالاتري دارند، عملكرد پايين تري نشان مي‌دهند (مک کین، 2006). گلمن(2001) در مدلي از توانمندي‌هاي عاطفي اين پيامدها را به تفضيل نشان داده و ارائه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 5

با آنها ارتباط برقرار مي‌كند و با مقتضيات زندگي كنار مي‌آيد(شكيبا، 1387: 12). يك سوال رايج در مورد هوش هيجاني اين است كه آيا افراد وقتي كه به دنيا مي‌آيند داراي هوش هيجاني هستند يا اين كه هوش هيجاني اكتسابي است. اين يك حقيقت است كه بعضي از افراد نسبت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 4

مک کری و جان (۱۹۹۲) اصول اساسی نظریه صفات را تایید کردند، که افراد میتوانند با الگوهای نسبتاً بادوام از افکار، احساسات و اعمال مشخص شوند. و صفات می‌توانند به طور کمی ارزیابی شوند. هزاران مطالعه شخصیت اندازه گیریهای FFM و وجود صفات شخصیت را تایید می‌کنند. ابعاد پنج گانه‌ای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 3

ن ویژگی‌های درونگراها مشکل است. در برخی از توصیف‌ها درونگرایی باید به منزله فقدان برونگرایی در نظر گرفته شود تا به عنوان ضد برون‌گرایی. از این رو افراد درونگرا خوددارترند تا غیر دوستانه، مستقلند تا پیرو، یکنواخت و متعادلند تا تنبل و دیر جنب. وقتی منظور این است این افراد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی- قسمت 2

قواعدي را درك مي‌كنند كه يك هيجان را معنادار مي‌كند و قادر هستند به طور صحيح موقعيت را ارزيابي و احساسات خود را ماهرانه بيان كنند، رخدادي كه مي‌تواند از قواعد و سنن مرسوم فاصله بگيرد. بنابراين، موازي با مفهوم هوش هيجاني، به خلاقيت هيجاني، به عنوان حيطه‌اي جديد در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی

هر کسی شخصیتی دارد، شخصیت شما به تعیین محدودیت‌های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی شما کمک می‌کند. ما درباره‌ی شخصیت صحبت می‌کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین موهبت‌های شماست، ‌گزافه گویی نکرده‌ایم. تمام چیزهایی که انتظار دارید به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مهمترین مواردی که برای خرید کانکس باید بدانید

کانکس چیست برای تعریف کانکس مقالات و نظرهای مختلفی وجود دارداما در این مطلب سعی داریم شمارا با معانی و کاربردهای کانکس آشنا سازیم.درواقع کانکس به اتاقک های پیش ساخته ای اطلاق میشود که با تمام شرایط آب و هوایی سازگارباشد مانند خاصیت ضد زنگ زدگی دربرابر برف و باران.شما میتوانید برحسب شرایط آب Read more…

By 92, ago