63 (1331)

پیشگفتار اینجانب پروژه کارآموزی خود را در بیمارستان دنا گذرانده ام . این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در این بیمارستان به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین بیمارستان دنا کمال تشکر رادارم .  مقدمه یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد . با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم . میزان رضایت دانشجو از این دوره این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است. فصل اول : ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی ) معرفی بیمارستان فصل دوم ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی ) تشریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو: از جمله وظایف انجام شده در بیمارستان به شرح زیر می باشد 1- آشنایی با بیمارستان و نحوه کار در بیمارستان 2- آشنایی با نحوه حسابداری و دفتر داری بیمارستان فصل سوم ( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات ) گزارش کار کارآموز آگاهی از فنون و تخصص های اداری – تجاری از جمله مسائلی است که آگاهی آن برای کارشناسان. صاحبان مشاغل اعم از دولتی و غیر دولتی بسیار ضروری به نظر می رسد. پر واضح است که هر اندازه اطلاعات مدیران و کارگزاران و کارمندان و غیره نسبت به فنون، چه در زمینه نگهداری و چه در زمینه خلاقیت بیشتر باشد دستیابی به اهداف سیر صعودی خود را طی خواهد نمود و جای تاسف است که این مسئله در کشور ما زیر بنای شکست و عقب افتادگی را بدنبال داشته است و این امر در مسائل مالی و اداری کشور بیشترین استهلاک را به همراه داشته است. امید است که کشور در سالهای آتی با بالابردن نحوه آموزش و آموزش نیروها بر حسب تخصص در زمینه های مختلف در حداقل زمان ممکن در چهارچوب اخلاق اسلامی همت گمارد. برای این مهم توجه به نظریات افراد گمارده به کار در هر مقطع و محلی و جمع آوری اطلاعات موجود و استفاده از نظریات و آموزش و تدریس استادان فن بی تاثیر نخواهد بود یکی از مسائلی که با دید آسان مورد توجه افراد قرار می گیرد اصول تدارکات کالا و تهیه آن و نگهداری آن در مکان های نامناسب که ما به اصطلاح خودمان آن را انبار می نامیم می باشد و متاسفانه در کشور ما کمترین کارشناس و کاردان در این مهم مشغول به کار، تدریس و تحقیق می باشند. با توجه به استعدادهای نهان کشور مجبور شده در مورد این مسئله از توانایی های همه علوم و نظریات افراد مختلف استفاده نماید و چه آسان هدایت کشتی در دریای متلاطم که هدایت گران آن همه کس و همه چیز باشد جزء قطب نما و ناخدای کشتی. بخش اول : تعاریف حقوق و مزایا: حقوق و مزایای کارکنان یک وزارتخانه از محل درآمدهای جاری دولت که توسط سازمان بودجه در اختیار وزارتخانه های مطبوع قرار می گیرد پرداخت می شود. از حقوق و مزایای هر شخص فاکتورهایی نظیر مالیات، بازنشستگی، بیمه درمان و تامین اجتماعی کسر می گردد. مالیات: طبق جدول مالیاتی مصوب وزارت دارایی در سال 84 حقوق ومزایای هر شخص به سقف 1900.000 ریال از مالیات معاف است و مازاد بر این مقدار مشمول مالیات 10% می گردد. بازنشستگی: 9% از کل حقوق و مزایای هر پرسنل به استثنای حق عائله بندی و حق اولاد مشمول سهم کارگر یا کارمند و 5/13% مشمول سهم کارمندها خواهد شد که جمعا 5/22% بعنوان حق بازنشستگی بابت حقوق پرسنل کسری می گردد. بیمه درمان( بیمه خدمات درمانی): کلیه کارمندان رسمی مشمول بیمه خدمات درمانی می گردند. بیمه خدمات درمانی برای کارمند.همسر و سه فرزند اول شامل بیمه درجه 1. برای پدر. مادر خواهر و برادر کارمند رسمی شامل بیمه تابعه درجه 2 می گردد که هر کدام منابع خاص خود را دارد. بیمه تامین اجتماعی: کلیه کارمندان پیمانی، کارمندان طرحی و قراردادی شرکتها مشمول بیمه اجتماعی می گردند. 7% از حقوق و مزایای کارکنان به عنوان بیمه مهم کارمند و یا کارگر و 20% مابقی آن توسط کارفرما پرداخت می گردد و جمعا 27% خواهد شد. اضافه کاری: طبق قانون اضافه کاری مصوب وزارتخانه های کشور در سال 84 کلیه کارکنان اداری و مالی و درمان در صورت اضافه کاری مجازند تا سقف 175 ساعت در ماه اضافه کاری دریافت کنند. مبلغ هر ساعت اضافه کاری معادل با 160/1حقوق، فوق العاده شغل و حق جذب می باشد. طرح نوین(percase): ماهیانه 20% از کل درآمد و ویزیت سرپایی و بستری و حق العمل و 5/2% آن (درآمد) قسمتهای پاراکلینیکی نظیر آزمایشگاه، داروخانه، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ... بعنوان طرح نوین بر اساس امتیازات خاص به کارکنان بیمارستان تعلق می گیرد.5% کل این مبالغ تحت عنوان سهم سازمان بحساب ستاد مرکزی دانشگاه واریز می گردد.کلیه هزینه های یک وزارتخانه باید براساس سرفصل تخصص اعتبارات که سالیانه از سازمان برنامه و بودجه ریزی اعلام می گردد پرداخت می شود. محاسبه طرح نوین پزشکان عمومی و پزشکان متخصص: کلیه پزشکان با توجه به حق العمل ویزیت های سرپایی، بستری و خدمات پاراکلینیکی که انجام می دهند طرح نوینی دریافت می کنند. کلیه پزشکانی که از دانشگاه علوم پزشکی حقوق دریافت می کنند حقوق و مزایای آنان از سهم پزشک طرح نوین آن ها کسر می گردد. در قبال کل کارکرد پزشکان اعم از ویزیت، حق العمل و 5000% بعنوان طرح نوین سهم دانشگاه کسر می گردد که این درصد برای بیمارستان های آموزشی 5/5% می باشد. سرفصل حساب های تعیین شده: 1- هزینه های جاری: در بیمارستان دو حساب نگهداری می شود: A- حساب 10001 که مربوط به درآمد بیمارستان است. B – حساب (3004 ) 9001. که مربوط به هزینه های بیمارستان است. 2- هزینه های اختصاصی 3- تنخواه گردان از محل جاری: این تنخواه گردان هزینه از محل جاری است 4- تنخواه گردان از محل درآمد: این تنخواه گردان هزینه از محل درآمد است. 5- علی الحساب 6- استرداد درآمد 7- درآمد عمومی ارسالی: این درآمد ماهیت بدهکار دارد. 8- درآمد عمومی وصولی: این درآمد ماهیت بستانکار دارد. 9- درآمد خصوصی ( اختصاصی ) بخش دوم : امور اداری امور اداری تشکیل شده از: واحدهای کارگزینی- دبیرخانه و بایگانی. دبیرخانه: )نحوه کار در دبیرخانه : )دارای دو دفتر: اندیکاتورواندکس می باشد. که دفتر اندکس نامه هایی که از ارگان ها یا سازمان هایی به مرکز مربوطه ارجاع می شود باید اول ثبت در دفتر اندیکاتور و بعد مهر ورود به دفتر روی تک تک نامه ها زده شود و بعد در کارتال مخصوص به جهت دفتر یا ریاست یا مدیریت تنظیم می گردد و بعد از دستور دادن هامش نامه ها به جایی که مشخص شده است توسط نامه رسان به کل قسمت تحویل داده شده. اندیکس: دفتری است که سریال نامه ها در آن ثبت می گردد و مسئول دبیر خانه توسط دفتر اندیکس راحت به نامه ها دسترسی پیدا می کند.مسئول دبیرخانه موظف است ذونکن های مخصوصی تهیه و درشت ذونکن ها مشخص کند که هر ذونکن مربوط به چه واحدی است و به ترتیب تاریخ بایگانی می کند و طوری قرار می دهد که هر کسی نتواند به آن دسترسی پیدا کند وظیفه دیگر دبیرخانه علاوه بر نامه های وارده صادره ها را هم شماره می کند و با کد مخصوص در دفتر اندیکاتور ثبت و توسط نامه رسان ارسال می گردد. و نامه رسان هم دفتری به نام مراسلات دارد که وظیفه اش ثبت نامه ها در دفتر فوق می باشد: کارگزینی: در واحد کارگزینی وظائف به شرح ذیل انجام می گیرد: 1- صدور احکام: اعم از حکم استخدامی _ حکم افزایش سنواتی ._ ارتقاء گروه _ ارتقاء شغلی _ انتقال _ ماموریت _ انفصال خدمت_ اعاده به خدمت_ مرخصی بدون حقوق._ خدمت نیمه وقت و... 2- بررسی پرونده های پرسنلی جهت به موقع حکم صادر کردن و بررسی جهت منخنی شرایط کار_ نوبت کاری _ برقراری مزایای غیر مستمر و... 3- مکاتبه به سایر ارگان ها و صدور و پاسخ دادن به نامه های مربوطه. 4- بررسی پرونده پرسنلی از لحاظ مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق. هر کارمند پرسنلی و یا پیمانی در یک سال تقویمی به ازای هر ماه 5/2 روز مرخصی استحقاقی و در یک سال 30 روز مرخصی استحقاقی شامل می شود و کارمند می تواند همه ساله از مرخصی فوق استفاده و یا 15 روز ذخیره و 15 استفاده نماید و در خصوص مرخصی استعلاجی طبق گواهی پزشک معالج و تایید شورای پزشکی در یکسال می تواند 4 ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید. مرخصی کمتر از 1 روز که به آن پاس می گویند هر کارمند می تواند در ساعات کاری از پاس شخصی و یا اداری استفاده نماید. پاس اداری منظور نمی گردد اما پاس شخصی توسط کارگزینی محاسبه و به ازای هر 7 ساعت 1 روز از مرخصی فوق کسر می گردد. مرخصی بدون حقوق شامل کارکنان رسمی و پیمانی می شود و کارمند رسمی در طول خدمت از 3 سال از مرخصی فوق استفاده نماید. خدمت نیمه وقت شامل بانوان می شود که می بایست مرتبه اول از یکسال کامل استفاده و در سال های بعد 6 ماه هم می تواند استفاده کند و چون در مدت فوق بازنشستگی از حقوق استفاده کننده کسر می شود جزء سنوات خدمتی است. اما از بقیه مزایای نصف حساب می گردد. هر کارمند از اول استخدام هر گونه سوابق دولتی که داشته باشد جزء خدمت آن منظور می گردد از جمله خدمت طرح نیروی انسانی و یا پیام آوران بهداشت و یا خدمت سربازی و اگر سوابقی هم در دوایر دولتی یا شرکتهایی که مورد تائید سازمان مدیریت برنامه ریزی رسیده باشد محاسبه می گردد. هر کارمند در سال یکبار ارزشیابی می شود و فرم ارزشیابی به 4 گروه تقسیم شده است. 1- فرم مخصوص مدیران 2- سرپرستاران 3- کارشناسان 4- فرم کارکنان که هر کدام توسط مسئول مافوق و خود کارمند پر می گردد و توسط مافوق تائید و پس از بررسی از طرف اداره ارزشیابی تعیین و پس از اجرای دستورالعمل حکم افزایش حقوقی کارکنان مربوطه صادر می گردد. چنانچه کارمند 3 دوره متوالی یا 5 دوره متناوب از بالاترین نمره ارزشیابی بهره مند شود می تواند از 1 گروه تشویقی که به تائید مسئولین برسد شامل شود و هر کارمند در طول خدمت از دوگروه تشویقی برخوردار می گردد. گروه های تشویقی دیگر مربوط به خدمت در جبهه می باشند که آن هم توسط مسئولین که بررسی گردد جهت ذینفع حکم صادر می شود. کسانیکه در طول خدمت از 176 ساعت آموزش حین خدمت پیشینه 1 سال گروه استحقاقی وی جلو می افتد. کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی و پست سازمانی شامل گروه استحقاقی می شود. گروه های استحقاقی در جدول نظام هماهنگ از 1 شروع و به 20 خاتمه پیدا می کند که کارکنان بر اساس سنوات خدمتی شامل گروه های فوق می گردد. بایگانی: بایگانی پرسنلی: توسط کارکنان آن قسمت اداره می شود و وظایف پرسنل فوق به شرح زیر می باشد: مسئول بایگانی پرونده های پرسنلی را به ترتیب حروف الفبا شماره گذاری می کند و در دفتر راهنما ثبت و کدبندی می کند و نامه هایی که مربوط به هر کدام از کارکنان را روی پرونده آن ها که قبلا کدبندی کرده است بایگانی می کند و وظیفه اش این است که نامه ها را به ترتیب تاریخ و پشت نامه ها را برگ شمار می بایستی انجام دهد که کسی نتواند برگی از پرونده بردارد و بایگان موظف است پرونده پرسنلی کارکنان را فقط به پرسنل کارگزینی تحویل نماید و در قبال آن رسید دریافت نماید و پس از ارجاء آن رسید را ابطال نماید. چنانچه پرونده پرسنل قطور شود بایگان موظف است پرونده جدیدی برای وی تنظیم کند و باید در نگهداری پرونده ها احساس مسئولیت و نگهداری به نحو احسنت انجام پذیرد. مسئول امور اداری باید مکاتبات را به جایی که ارسال می کند مفهوم را برساند و خلاصه نویسی کند و سابقه نامه ها را در ذونکن مخصوص بگذارد و به سوابق پرسنل خیلی بادقت و سر موقع می بایست کارمندی شامل هر چیزی که از طرف دولت تصویب می گردد اقدام نماید. بخش چهارم : نوع حسابداری بیمارستان: در بیمارستان دنا سیستم حسابداری بدین صورت می باشد که زیر نظر رئیس حسابداری کنترل می گردد و در آن جا خیلی حساب های سخت و پیچیده ای ندارد و به صورت ساده می باشد و چند نوع ثبت بیشتر ندارد، که در سیستم سرپایی و درآمد سرپایی که به صورت شیفت شیانه روزی و در دوشیفت اداره می گردد. نحوه جمع آوری به این صورت است که درآمد روزانه سرپایی جمع آوری همراه با درآمد بستری به حساب بانک دریافت یا درآمد واریز می گردد که ثبت آن به صورت زیر است: خ بانک ××× ح . دریافتنی××× ولی زمانی که درآمد به وسیله بیمه باشد باید قبض ها را به همراه پرینت کامپیوتری که حواله ایی همراه آن است که این حواله شامل مبلغ کلی است که باید از اداره بیمه دریافت کرد که در زمان ارسال حواله این ثبت زده می شود. ح. دریافتنی ××× درآمد دریافتنی ××× که اداره بیمه پس از بررسی از نظر کم و کیف صحت مدارک وجه مطالبات بیمه های مختلف را به بیمارستان پرداخت می کند که این مبلغ بعد از دریافت شدن توسط بیمارستان حسابدار ثبت زیر را در دفتر ثبت می کند. ح . بانک××× ح. دریافتنی××× که مبلغ دریافتی به برابر است به مبلغ حواله ارسالی به بیمه. روال وصول درآمد و انجام هزینه های درمانی بدین صورت می باشد که کلیه واحدهای درمانی علوم پزشکی مثل بیمارستان حافظ- چمران – مطهری – قلب الدین – نمازی و... هر پانزده روز یک مرتبه درآمد این واحدها را جمع آوری و از طریق ذیحسابی ( نماینده دولت در هر اداره می باشد که این ذیحساب نظارت می کند که فعالیت ها در چارچوب های مقررات مالی انجام گیرد و در واقع ذیحساب حافظ منافع مالی دولت در هر موسسه است.) به واحدهای مربوط عودت داده می شود و در این مرحله درآمد مربوطه به حساب پرداخت ها (هزینه) منظور می گردد که پس از واریزی به حساب پرداخت از طریق صدور سند و تکمیل مدارک و صدور چک در وجه فروشندگان پرداخت می گردد. در بعضی از موسسات انجام پرداخت ها و دریافت ها از طریق برگه صورت می گیرد که برای دریافت ها یک برگه و برای پرداخت ها هم نیز برگه ای جداگانه صادر می گردد. سیستم ترخیص و هزینه یابی بیمار در این سیستم سعی شده است تا وضعیت موجود سیستمهای ترخیص و هزینه یابی در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی بررسی شود. و با قرار گرفتن در متن کار این واحد، امکان سنجی لازم بعمل آید تا سیستمی بهینه با کارآئی و توانایی های بالا ارائه گردد. در سیستم موجود بیمارستانهای تامین اجتماعی واحدی به نام حسابداری وجود دارد که در آن عملیات حسابداری یبمارستان، حسابداری بیماران، حسابداری پزشکان و عملیات ترخیص انجام می گیرد. به دلیل تفکیک کردن سیستمها در طرح جامع بیمارستانی در این مقوله فقط وضعیت موجود واحد ترخیص و هزینه یابی بیماران بررسی شده است. اهداف سازمان و سیستم هدف از ایجاد سیستم ترخیص و هزینه یابی بیماران کاهش عملیات دستی و نیز سرعت بخشیدن در کار است. آخرین مرحله از سرویس دهی به بیمار در بخش ترخیص صورت می گیرد. واحد حسابداری واحدی است که علمیاتی چون،‌ حسابداری بیمارستان، حسابداری پزشکان، حسابداری بیماران و ترخیص و هزینه یابی در آن صورت میگیرد. به طور خلاصه در این سیستم برای بیماران برگه ای که حاوی اطلاعات هویتی آنهاست صادر می شود و ضمیمه پرونده می گردد. هدف کلی و نهایی این سیستم صدور برگه صورت حساب خدمات درمانی بیمار است. این واحد از تمام واحدهای دیگر بیمارستان اطلاعات می گیرد. صحت اطلاعات را مسئول ترخیص تایید می نماید. سپس با اعمال قانونها و تعرفه های درمانی و نیز محاسبات کامپیوتری هزینه نهایی درمان و سهم سازمان و سهم بیمار محاسبه می شود. استفاده از این سیستم همچنین در ارائه اطلاعات مدیریتی، مثل تعداد افراد ترخیص شده در بازه های زمانی مختلف بسیار مفید است. وظایف اصلی سیستم از وظایف کلی که در چهار چوب کار این واحد مشخص شده،‌ت رخیص و هزینه یابی بیمار است. در واقع ترخیص بیماران یک نوع چک کردن پرونده بیمار است، ‌برای اطمینان از برداشتن برگه ترخیص از طرف پزشک و یا داشتن شرح عمل و غیره. در این واحد برگه ای کامپیوتری تحت عنوان بگره ترخیص صادر می شود که حاوی اطلاعاتی است که بیمار در بدو ورود به بیمارستان ارائه داده و نیز اطلاعاتی از بخشهای بستری بیمار و در انتها اطلاعاتی مربوط به وضعیت نهایی و تشخیص نهایی پزشک می باشد که تحت فرمی به نامه برگه ترخیص ایجاد می شود.این برگه در پرونده بیمار قرا رمیگیرد. سپس برگه صورت حساب برای بیمار صادر می شود تا هزینه های او به تفکیک و به صورت جزئی مشخص شود و در نهایت جمع کل هزینه ها، ‌سهم سازمان و سهم بیمار مشخص میگردد. از وظایف دیگر این واحد گرفتن آمار از بیماران مرخص شده و نیز پرنمودن فرم بایگانی اطلاعات بیمار است. صدور صورتحساب بیمار در اسرع وقت از طریق دریافت شماره پرونده گزارش دقیق از وضعیت هزینه بیمار در هر لحظه آمار حسابهای رادیولوژی، آزمایشگاه،‌ داروخانه،‌ وسایل مصرفی، فیزیوتراپی، کبالت تراپی و … در یک محدود زمانی آمار بیماران ترخیص شده بیمه ای یا قراردادی به تفکیک نوع بیمه و قرارداد مربوطه ایجاد قراردادهای جدید و تعریف هزینه های آنها صدور صورتحساب بیماران قراردادی و بیمه ای براساس قرارداد آنها آمار کلی بیماران آمار پیش پرداخت های بیماران در یک محدوده زمانی نگهداری تخفیفات اعطائی مدیریت بیمارستان و یا هریک از پزشکان به صورت حساب بیماران سیستم حسابداری پزشک حساب کامل هریک از پزشکان و تهیه فیش بانکی مربوطه در محدوده زمانی مورد نظر سوبسید بیمارستان از حساب پزشکان یا یک پزشک خاص مشخص نمودن تخفیفات اعطا شده توسط هریک از پزشکان مشخص نمودن هزینه های تقبل شده توسط یک پزشک در قسمتهای رادیولوژی، آزمایشگاه و … و یا صدور صورتحساب برای بیمارانی که توسط پزشک از پرداخت معاف (NO CHARGE) شده اند گزارشات درآمد یک پزشک در یک محدوده زمانی به تفکیک انواع بیماران (جراحی شده و یا ویزیت شده) سیستم داروخانه اهداف سیستم تسریع در جوابگویی به ارباب رجوع تهیه انواع گزارشات جهت تصمیم گیری مدیران از لحاظ برنامه ریزی خرید،‌ کمیت و کیفیت خرید و … کسب اطلاعات دقیق در مورد زمان مصرف داروها جهت جایگزین نمودن آنان و جلوگیری از ضرر ناشی از انقضاء تاریخ مصرف دارو دقت صد در صد در قیمت گذاری و فروش دسترسی سریع به آمار موجودی و فروش تعدادی و ریالی دارو دقت زیاد در انجام سفارشات با توجه به نقطه سفارش هر دارو دسترسی سریع به سود و زیان دارو یا داروخانه در هر لحظه تهیه شناسنامه مراجعه و داروئی برای هر بیمار تهیه اطلاعات راجع به اثرات و عوارض هر دارو با توجه به شناسنامه های داروئی هر بیمار تهیه شناسنامه صدور داروئی توسط نسخه برای هر پزشک تهیه نمودارهای معرف هر داروخانه برای مدیران خروجی ها خلاصه عملکرد تعدادی و ریالی هر شرکت و کلیه شرکتهای فروشنده داروها خلاصه فاکتورهای یک شرکت چاپ فاکتورهای خرید لیست داروهای معرفی شده به سیستم به ترتیب کد یا نام دارو لیست عملیات صورت گرفته روی یک دارو شامل خریدها و فروشها در یک محدوده زمانی لیست اطلاعاتی کامل داروها شامل خرید،‌ فروش، موجودی، قیمت میانگین خرید،‌ قیمت میانگین فروش، ‌کل خرید و فروش،‌ (تعدادی و ریالی‌) ‌در محدوده تاریخی لیستهای داروئی با توجه به تاریخ مصرف و تجمع تعدادی و ریالی آنها خلاصه رسیدها و حواله ها چاپ رسیدها و حواله ها لیست داروها به تفکیک گروهها و داروهای انتخاب شده به علاوه موجودی، ‌میانگین مصرف ماهیانه لیست داروها به تفکیک گروههای مختلف داروئی لیست داروها با ترتیبها ، تفکیک ها و جزء های اطلاعاتی دلخواه لیست پیشنهاد خرید و چاپ فرم سفارش خرید لیست روزانه مصرف داروها (فروش) لیست ماهیانه مصرف داروها لیست سالیانه مصرف داروها لیست داروهای پرمصرف یا کم مصرف در محدوده زمان خالص فرم سود و زیان داروها در محدوده زمانی خاص خلاصه مصرف داروی هر بیمار در محدوده تاریخی خلاصه تجویز هر پزشک در محدوده تاریخی لیست انواع داروهای تجویز شده توسط هر پزشک لیست انواع داروهای مصرف شده توسط هر بیمار چاپ نمودار مصرف داروها در محدوده زمانی خاص لیست مشتریان بدون دفترچه و آنهایی که تاریخ دفترچه آنان از تاریخ قرارداد گذشته است قابلیت تبادل اطلاعات بین داروخانه ها و انبار اصلی گزارش تغییرات قیمت و میزان ارزش افزوده اطلاعات مدیریتی و کنترلی با استفاده از کامپیوتر مستقر در داروخانه عملیات ذیل انجام می شود: کنترل انبار داروئی و تهیه سفارشات دارو ثبت نسخه های بیماران و نگهداری اطلاعات داروئی بیماران تعریف نسخه های روتین مدیریت و دسته بندی چندین نسخه و اقلام داروئی مختلف جهت ارسال دارو توسط نسخه پیچ تهیه گزارشات مختلف از جملع اطلاعات داروئی، وضعیت یک بیمار یا بیماران خاص، مصرف یک دارو در یک محدوده زمانی و ... آمار درآمد خالص داروخانه امکان اضافه نمودن داروهای جدید و اصلاح مشخصات داروهای موجود سیستم اطلاعات مسئول اطلاعات بیمارستان از طریق کامپیوتر مستقر در واحد مزبور، ‌به اطلاعات ذیل دسترسی دارد: اطلاعات بیماران بستری اطلاعات بیماران ترخیص اطلاعات پزشکان (‌جهت جوابگویی به مراجعین و پزشکان) اطلاعات بیماران در حال ترخیص اطلاعات بخشها و آمار تخت های خالی بیمارستان سیستم انبار با استفاده از کامپیوتر مستقر در داروخانه عملیات ذیل انجام می شود: ثبت و نگهداری اطلاعات کالاها کد گذاری کالاها به صورت اتوماتیک براساس طبقه بندی کامل مورد نیاز بیمارستان ثبت و نگهداری حواله ها، درخواست های خرید و رسیدهای انبار گزارش تحویل کالاها گزارش درخواست خریدهای صادر شده گزارش رسیدهای انبار صادر شده تهیه و نگهداری کاردکس کالاها محاسبه قیمت های تمام شده کالاها براساس روش میانگین تهیه لیست کالاها جهت انبار گردانی ثبت و نگهداری اطلاعات انبار گردانی انبار: انبار محلی که کلیه اموال اعم از اجناس در حکم مصرفی ومصرفی و اموالی شامل مواد اولیه و آماده مصرف که اصطلاحا اموال خضول گفته می شود در آن نگهداری می شود. به همین دلیل: * از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بدیهی است که درآمد هر موسسه و یا شرکت و یا بیمارستان ارتباط مستقیم با نحوه اداره انبار دارد. با توجه به تعاریف فوق لازم است فردی دلسوز، مسئولیت طلب با شناخت کامل در نحوه اداره در راس قرار گیرد. تنها با اعمال شرایط فوق انبار با روش صحیح اداره خواهد گردید. 1- دریافت کالا به طور کامل با اسناد و مدارک خرید ( فاکتور و درخواست خرید ) و بعد از صدور قبض انبار و رسیدن آن را به طور منظم در قفسه صفافی نموده و کد گذاری می نمائیم. 2- کنترل نمودن دقیق، جلوگیری از ازدیاد موجودی، جلوگیری از ازدیاد موجودی تبصره: در صورت ازدیاد موجودی نگهداری مشکل که ممکن است بر اثر تغییر قیمت یا غیر قابل استفاده گردیدن موجب زیان گردد. 3- ایجاد رابطه نمودن بین درخواست خرید و تنظیم نمودن موجودی انبار و تنظیم زیر مجموعه که( که واحدهای مصرف کننده می باشد ) می توان مقدار مصرف را تنظیم نمود لازم به ذکر که این کار با هماهنگی تدارکات و حساب داری جهت تامین اعتبار امکان پذیر خواهد بود. 4- صدور قبض انبار ( رسید انبار ) به موقع جهت پرداخت بدهی فروشنده یا کسر از تن خواه کارپرداز موجب نظم و تسریع در کار حساب داری می گردد. * البته این موضوع در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارپرداز جنس را کامل با فتوکپی و اصل فاکتور و درخواست خرید تحویل انبار نماید. در صورت ناقص بودن هر یک از موارد فوق رسید انبار صادر نمی گردد. 5- صدور حواله انبار و ثبت آن به روش صحیح موجب محاسبه دقیق مصرف حتی با قیمت تمام شده و نظم درونی و اطمینان افراد و مسئولیتی و آسایش روانی مسئول انبار می گردد. 6- جلوگیری از ورود کالاهای فاقد فاکتور و امانی و حتی جلوگیری از ورود کالاهای تعمیری به انبار مواد نرم دارای فاکتور موجب نظم انبار و برابر بودن موجودی با دفاتر می شود. 7- جلوگیری از دخالت افراد غیر مسئول از هر نظر در انبار. خصوصا در نحوه صدور قبض انبار، خارج ننمودن کالا بدون حواله و در صورت امکان جدا ننمودن دفاتر انبار از محل نگهداری کالاها. شرح وظائف انبار ( مسئول انبار ) 1- تحویل گرفتن کالا طبق استاندارد اسناد و مدارک خرید 2- صدور قبض انبار پس از تحویل کالا به انبار و بایگانی مدارک آن 3- صدور حواله انبار و بایگانی مدارک آن بعد از تحویل کالا 4- صدور برگ درخواست خرید 5- ثبت مشخصات و تعداد کالا صادره و وارده در دفاتر انبار 6- طبقه بندی ، کد گذاری کالا 7- همکاری با حسابداری و واحد سفارش ها در مورد تعیین حداقل و حداکثر نقطه سفارش 8- حفظ و حراست و رعایت اصول ایمنی در انبار 9- نگهداری بایگان و مدارک انبار 10- ارائه گزارش به مقامات زیربط سازمان انبار انبار در واحدهای تولیدی به دلیل حساسیت معمولا زیر نظر مدیریت فنی یا مدیریت کارخانه اداره می شود. در سازمان های بزرگ واحد انبار دارای مدیریت مستقلی است که مستقیما زیر نظر مدیر عامل قرار دارد. نمونه ای از نمودار سازمان مدیریت مدیریت فنی مدیریت مالی مدیریت اداری مدیریت بازرگانی مدیریت انبار انبار قطعات انبار مواد انبار محصولات منابع ورود کالا ها به انبار 1- از طریق خرید داخلی 2- خرید خارجی 3- کالاهای انتقالی از سایر انبارها 4- کالا و لوزام که در داخل تولید می گردد تحویل کالا به انبار تحویل کالا عبارت است: 1- تخلیه مواد و کالا از وسیله نقلیه و انتقال به انبار 2- شناسایی و کنترل کالا 3- یادداشت کالاهای معیوب و غیر قابل استفاده تحویل شامل 1- تحویل دائم کالا به انبار: پس از کنترل اجناس خریداری شده و تطبیق آن ها با اسناد مربوط و تایید مقامات مسئول تحویل دائم صورت می گیرد در صورت وجود فرم درخواست می شود نظر کارشناسی خود را با استفاده از فرم کنترل کیفیت اعلام نمود تحویل موقت: در صورتی که کالا از نظر فنی مستلزم کنترل دقیق تر باشد می توان ابتدا اقدام به تحویل موقت و پس از تایید نظر کارشناسان تحویل نهایی صورت گیرد انواع فرم های موجود در انبار فرم درخواست خرید فرم رسید انبار یا فرم قبض انبار ( فرم شماره 9 ) فرم حواله انبار فرم پیش حواله ( از طریق واحد مصرف کننده و یا درخواست کننده با امضاء مسئول قیمت به انبار ارائه می گردد ). فرم انبار گردانی * فرم درخواست خرید: این فرم شامل چهار برگ بوده که بعد از امضاءهای مجاز به تدارکات ارائه و بعدا خرید صورت خواهد گرفت. بسمه تعالی تاریخ شماره فرم درخواست خرید کالا ردیف شرح گالا تعداد قیمت جزء قیمت کل امضاء درخواست کننده امضاء تدارکات امضاء مدیریت امضاء امور مالی روال صحیح استفاده از فرم درخواست خرید مسئول انبار می بایست بعد از اعلام نیاز کتبی واحد یا بعد از چک کردن موجودی انبار فرم درخواست خرید را در چهار برگ تنظیم و به تدارکات ارائه نماید و تدارکات پس از اطمینان از تامین اعتبار کالا توسط حساب داری اجازه خرید کالا را از مدیریت واحد دریافت و خرید کالا را انجام دهد. از چهار برگ فرم درخواست خرید یک برگ آن جزء بایگانی انبار می باشد و سه برگ دیگر آن به همراه فاکتور و رسید انبار تحویل تدارکات می گردد و تدارکات دو برگ آن را همراه با سند خرید و هزینه جهت رسیدگی به حساب داری تحویل می دهند تا از تن خواه کارپرداز کم گردد یا چک در وجه خود فروشنده صادر گردد. تبصره: لازم به ذکر که شرح وظائف مسئول انبار فقط در مقابل کالاهای معمولی می باشد و در صورت نیاز واحد به کالایی که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد در خواست کتبی واحد از انبار الزامی می باشد. * معمولا چک کردن کالاهای درون انبار به صورت ماهیانه صورت می گیرد و در صورتی که موجودی کالایی به 30 درصد رسیده باشد درخواست خرید صورت می گیرد. تبصره: در صورتی که شرایط ایجاب کند لازم است درخواست خرید توسط انبار با تاریخ ثبت دهندی گردیده و با امضاء تحویل کارپرداز گردد. * فرم رسید انبار (قیض انبار) ( فرم شماره 9 ) برای کلیه اجناس که: انبار یا حتی اجناسی که به دلیل شرایط قراردادن آن ها در درون انبار مشکل است ( نظیر گچ و آجر و ... ) با چیزهایی که به صورت ضروری و اورژانسی مورد استفاده قرار می گیرد ( قطعات خودرو ) رسید انبار صادر می گردد.باید توجه داشت که اجناس اموالی به دلیل ضرورت زیر نظر مسئول انبار تحویل داده شود رسید انبار در چهار برگ تنظیم می گردد و بعد از ثبت در دفتر رسید انبار با گرفتن امضاء تحویل کارپرداز می گردد.تبصره: صدور قبض انبار المثنی خلاف محسوب می باشد و در صورت نیاز با صورت جلسه کتبی که به امضاء مدیریت و حسابداری رسیده یا همان شماره و همان تاریخ المثنی صادر می گردد و در صورت تکرار مورد صورت جلسه هم قابل قبول نمی باشد. نمونه صفحه دفتر رسید انبار شماره صفحه ..... سال...... ردیف شماره رسید تاریخ شرح کالا تعداد واحد قیمت ملاحظات نحوه نوشتن فرم رسید انبار فرم رسید انبار در چهار برگ بدون خط خوردگی تنظیم می گردد. ابتدا شماره رسید را در سمت راست بالای رسید انبار نوشته سپس شماره درخواست خرید و بعد تاریخ روزی که رسید صادر گردیده در صورت نیاز شماره فاکتور نیز قید می گردد سپس نام کارپرداز ارائه دهنده کالا.و بعد از بررسی فاکتور با درخواست خرید نام کالا با قیمت کل را در رسید انبار ثبت می کنیم نوشتن نام کالا و مشخصات اعم از کشور سازنده . مدل . سریال . تاریخ مصرف در رسید انبار الزامی می باشد در صورت دستنویس بودن نوشتن تعداد و مقدار به حروف الزامی می باشد باید توجه داشت که رسید انبار باید فاقد خط خوردگی باشد.نوشتن قیمت به حروف نیز ضروری می باشد.کم کردن تخفیف نیز الزامی می باشدو پس از اعمال چنین شرایطی رسید انبار توسط مسئول انبار مهر و امضاء می گردد تبصره: بعد از نوشتن اسم و تعداد کالاها باید زیر کالا های ثبت در رسید خط کشیده شود به طوری که چیزی قابل اضافه کردن نباشد تمام مشخصات و تعداد باید در کادرهای مربوطه ثبت گردد. فرم رسید انبار ( فرم شماره 9 ) بسمه تعالی تاریخ: رسید انبار: ...... شماره رسید: بوسیله کارپردازی: برادر ..... نام واحد یا موسسه: شماره فاکتور: ردیف طی فاکتور شرح کالا قیمت ملاحظات رسید تخفیف مبلغ -68580280416000 فرم رسید انبار مستقیم شماره درخواست خرید رسید انبار مستقیم شماره کد قیمت تاریخ شماره فاکتور ردیف نام مشخصات کالا کد تعداد واحد قیمت واحد قیمت کل ملاحظات نام و امضاء مسئول درخواست کننده نام و امضاء تائید کننده نام و امضاء سرپرست انبار نام و امضاء تحویل گیرنده نام و امضاء تحویل دهنده نام و امضاء مسئول انبار نام و امضاء تائید کننده تبصره: از این نمونه فرم در بیمارستان ها مورد استفاده قرار نگرفته است بدیهی است که در این نمونه فرم نیازی به ارائه حواله انبار به اسم تحویل گیرنده از طرف واحد درخواست کننده نمی باشد. فرم رسید انبار در چهار برگ تنظیم که نسخه اول و دوم و سوم در صورتی که مصرفی بوده تحویل کارپرداز و اگر کالا اموالی باشد یک برگ از آن تحویل امین اموال می گردد. و نسخه چهارم همراه با برگ دوم درخواست خرید و فتوکپی فاکتور در انبار بایگانی می گردد. تبصره: برای دستمزد و اجرت کالا و کرایه حمل و عوارض و .... رسید انبار صادر نمی گردد. تبصره: باطل نمودن رسید انبار باید با صورت جلسه کتبی صورت گیرد تبصره: رسید انبار از اسناد مهم انبار و واحد یا موسسه می باشد و بر اساس فرم مذکور مبلغ کالای خریداری شده قابل پرداخت به فروشنده می باشد. تبصره: نسخه چهارم رسید انبار بعد از ثبت مقدار و تعداد کالا در دفاتر حساب کالا یا کاردکس انبار بایگانی می گردد. رسید انبار مستقیم: در مواقعی که کالای خریداری شده مستقیم و بدون ورود به انبار به محل مصرف یا واحد مربوطه تحویل گردد از فرم رسید انبار مستقیم استفاده می گردد در بیمارستان ها روال کار بدین صورت است که کالای مستقیم زیر نظر سرپرست انبار به واحد تحویل و بعدا اقدام به صدور رسید انبار می گردد. باید توجه داشت که صدور رسید انبار بعد از ارائه حواله از طرف واحد مصرف کننده صورت گیرد در صورتی که حواله از طرف واحد تحویل گیرنده ارائه نگردد رسید صادر نخواهد گردید در حقیقت حواله انبار مستقیم و ارائه آن از طرف واحد مصرف کننده حکم کالا را داشته و در مقابل آن رسید انباربه تدارکات تحویل می گیرد رسید انبار مستقیم برای کالاهایی نظیر: سیمان، گچ، شیشه، کاشی، نفت، بنزین و قطعات یدکی که در بیرون بیمارستان برخودرو سوار می شود صادر می گردد. تبصره: در مورد کالای مصرفی نیازی به ثبت کالا در دفتر حساب کالای درون انبار نمی باشد لذا شماره انبار بر روی برگ رسید انبار و شماره رسید نیز بر روی حواله انبار نوشته و بعد از توضیحات کامل، شماره و بایگانی می گردد * لازم به توضیح که دفاتر قانونی مورد استفاده در انبار شامل دفتر حساب کالا و دفتر رسید انبار می باشد * بدیهی است که شماره رسید انبار باید مسلسل باشد. نمونه فرم حواله انبار: فرم حواله انبار عمومی شماره تاریخ ردیف شماره دفتر شرح کالا تعداد واحد ملاحظات تعداد اقلام تحویل تدارکات حسابداری مدیریت مسئول انبار رئیس قسمت تحویل گیرنده بدیهی است که شماره حواله انبار می بایست مسلسل ثبت و صادر گردد. فرم حواله انبار: ( فرم درخواست کالا از انبار) بعد از ارائه کالا به انبار و زدن فرم رسید انبار اجناس به وسیله فرم حواله انبار در واحدها تقسیم و ارائه می گردد این فرم نیز همانند فرم رسید انبار در چهار برگ تنظیم می گردد که در صورت اموالی بودن کالا می بایست یک برگ آن تحویل امین اموال واحد گردد. فرم حواله انبار شامل نام واحد مصرف کننده. نام تحویل گیرنده. که الزاما باید کارمند رسمی واحد باشد. شرح کامل کالا و همچنین باید تعداد و مقدار به حروف باشد. سعی شود اجناس با فاصله منظم و درون کادر نوشته شود . اقلام بدون خط خوردگی ثبت گردد. علاوه بر امضاء مسئول انبار و مسئول واحد درخواست کننده امضاء حسابداری و تدارکات و مدیریت نیز ضروری می باشد. که می بایست قبل از تحویل کالا صورت گیرد آن هم توسط واحد. به امضاء رسانیدن حواله ها توسط انبار خلاف محسوب می شود. تاریخ حواله ها باید بعد از رسید انبار و همچنین تاریخ درخواست خرید می بایست قبل از رسید انبار باشد مسلم است که ابتدا کالا درخواست بعد رسید و بعد حواله صادر می گردد.از چهار برگ حواله یک برگ بایگانی اصلی انبار- یک برگ برگ شناسنامه واحد که در انبار نگهداری می شود در صورت اموالی بودن یک برگ تحویل امین اموال و یک برگ جهت اطلاع واحد درخواست کننده و نگهداری در درون واحد در نظر گرفته می شود. نمونه فرم پیش حواله انبار شماره: انبار عمومی تاریخ: ردیف شرح کالا تعداد واحد تعداد تحویل ملاحظات نام و امضاء مسئول درخواست کننده: نام و امضاء مسئول انبار: فرم حواله برگشتی: در بعضی مواقع نیاز می باشد که کالایی پس از تغییر به انبار ارائه گردد که در این مورد می بایست از فرم حواله برگشتی استفاده گردد به طور مثال پارچه بعد از تحویل به وسیله حواله به خیاط و تبدیل به ملحفه و البسه به انبار ارائه می گردد که انبار می بایست طی حواله برگشتی، اعلام وصول کالای تولید شده را اعلام و در ذخائر انعکاس دهد. فرم پیش حواله: در سالهای اخیر به دلیل مشکلات موجود در نحوه نوشتن حواله و نبودن امکانات فرمی دیگر در سیستم انبار به کار گرفته شده که فقط جهت اطلاع انبار از درخواست بخش و تنظیم سهمیه مورد استفاده قرار می گیرد یکی از دلایل استفاده از فرم پیش حواله نوشتن حواله از طرف واحدها با خط خوردگی یا بدون مشخصه لازم بوده است. روال کار بدین صورت می باشد که ابتدا واحد مقدار مصرف و کالای مورد نیاز را بر روی فرم پیش حواله نوشته و بعد از امضاء مسئول واحد به انبار ارائه می دهد و مسئول انبار پس از تائید سهمیه و تنظیم و جهت امضاء های مجاز ارائه می دهد و پس از صدور حواله اصلی و امضاء های مجاز تحویل کالا صورت می گیرد * معمولا اجناسی که به صورت مکرر مورد استفاده قرار می گیرد طی حواله ماهیانه تحویل خواهد گرفت * فرم انبار گردانی: در پایان سال مالی مسئول انبار باید شماره آخرین حواله و آخرین رسید را یادداشت و بعد از آن با حضور کمیته انبار گردانی اجناس درون انبار را شمارش و در فرم موجودی ثبت و بعد از صورت جلسه اجناس فاقد مصرف یا فاسد فرم انبار گردانی را در سه برگ تنظیم و بعد از آن گزارش های لازم را به حسابداری و مدیریت و دانشگاه علوم پزشکی ( اداره انبارها ) ارائه نماید. نمونه فرم انبار گردانی صورت وضعیت جنسی انبار ...... در سال ..... 13 ردیف نام کالا موجودی اولیه خریداری در محل دریافتی از مراکز جمع کل وارده مصرفی جمع کل مصرفی مانده جنس مطابق دفتر موجودی انبار گردانی کسری اضافی ملاحضات امضاء تنظیم کننده امضاء مسئول انبار امضاء رئیس حسابداری امضاء رئیس واحد بدیهی است که با ورود به سال جدید مالی دفاتر انبار نیز تعویض و شماره حواله و رسید انبار نیز از شماره یک شروع خواهد گردید. شناسنامه واحد: مسئول انبار می بایست جهت هر قسمت یا واحد پوشه ای در نظر گرفته و هر گونه حواله یا نامه که در رابطه با آن واحد باشد را در درون آن بایگانی نماید بدیهی است که برگ دوم حواله انبار مربوط به هر واحد در درون پوشه خاص آن واحد نگهداری خواهد شد. بدین ترتیب مصرفی همه واحد برحسب قیمت هم قابل محاسبه خواهد شد. سیستم ثبت موجودی اقلام انبار بیمارستان ثبت موجودی اقلام انبار مجموعه ای از ثبتهای رسمی دفتر ی است که حاوی ایطلاعاتی راجع به اقلام موجودی در محدوده سیستم انبار است . دامنه این اطلاعات به سیستم به کارگرفته شده و به اندازه عملیات بستگیدارد . در هر صورت دراین بخش امورمهمی وجود دارد که هر سیستم ثبت موجوی اقلام انبار باید برای به انجام رساندن آنها کوشش نماید و اساسی ترین آنها امور مربوط به داده هایکالاهای موجود است ثبت موجودی اقلام انبار به خاطر وسعت دامنه اطلاعات موجود در دورن یک سیستم خوب تست موجودی حافظه دفتری انبار نامیده می شود 2-کارهای اساسی سیستم ثبت موجودی اقلام انبار: ثبت موجودی قلام انبار چندین کار بسیار مهم دارد و همه آنها به منظور فراهم نمودن اطلاعاتی که بتوان بر آن اساس مدیریت انبار و سایرعملیات سازمان را به طور موثر انجام داد صورت می گیرد. این کارها عبارتند از: الف-تدارک اطلاعات سطح موجودی محاسبه شده اقلام برای همه کالاهایی که در انبار نگهداری می گردد. ب-تدارک اطلاعات برای رسیدگی به امر بررسی موجودی فیزیکی اقلام به روش مقایسه مقدار موجودی محاسبه شده در سیستم ثبت موجودی اقلام انبار با مقداری شمارش فیزیکی . پ-تدارک اطلاعات برای تنظیم فهرست قیمت و انجام موثر امورقیمت گذاری مواد (سیستمهای ثبت موجودی اقلام انبار اغلب حاوی داده های مربوط به قیمتهای جاری اقلام موجود چه برای تولید و چه به عنوان محصول نهایی هستند . تدارک اطلاعات برای تنظیم طرح های تولید و طرحهای توضیع ، هر دو طرح به مشروح اطلاعات مربوط به موجودی، نوع، عمر ذخیره سازی(زمان قابل استفاده بودن) اقلام و غیره احتیاج دارند. ج-تدارک آن بخش ازاطلاعات دفتری که سیستم کنترل موجودی برای انجام عملیات موثر خود به آنها نیازدارد . چ-تدارک اطلاعات برای تعیین و ثبت سقف سطوح مجازموجودی همه اقلام موجود انی سطوح عبارتند از: 1-سطح موجودی حداقل 2-سطح موجودی حد اکثر 3-سطح تجدید سفارش 3-سیاه برداری مداوم: انی اصطلاح برای تشریح جریان به هنگام کردم مستمر اطلاعات در سیستم ثبت موجودی اقلام انبار که بعد از هر مبادله ای ازقبیل ، دریافت، صدور، انتقال، تغییر قیمت، تغییر محل و غیره ، صورت می گیرد تا اطلاعات منعکس شده درسیستم درست و دقیق باشند، استفاده می گردد. با این روش مدیر ثبت موجودی اقلام انبار قادر است اطلاعات را به ترتیب و درمواقعی که مدیر انبار و سایر مدیران سازمان به آنها نیازدارند برای آنها تدارک نماید. نقش مدیر ثبت موجودی اقلام انبار: مدیر ثبت موجودی اقلام انبار یک عضو بسیار مهم تمیم مدیریت مواد به شمار می رود و وظایفی بسیار مهمی


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *