63 (1313)

محاسبات مربوط به بارگذاری : (بند 6-5-1-1 آئین نامه 519) وزن محسوس مایع معادل فشار مقاوم میانگین در دیوار زیرزمین کنترل کننده خواهد بود زیرا در هنگام زلزله دیوار به سمت خاک حرکت می کند و حالت بحرانی وقتی است که فشار مقاوم در نظر گرفته شود . چون زاویه اصطکاک بین دیوار و خاک برابر صفر است می توان فشار مقاوم رانگین در نظر گرفته شود . فشار یکنواخت حداکثر فشار مثلثی رفتار دیوار بصورت یک دال یکطرفه می باشد . زیرا دهانه ها بین تا است که با ارتفاع زیرزمین تشکیل دال یکطرفه می دهد . قابل ذکر است که دال دوطرفه است ولی رفتار آن بصورت یکطرفه پیش می رود . توجه شود که ما در اینجا صرفاً رفتار خمشی دیوار را بر اثر بار خاک بررسی می کنیم ولی سایر رفتارها را با نزم افزار کنترل می کنیم . کنترل تغییر شکل : نواری به عرض واحد در نظر می گیریم . بارمثلثی برش : -از 0 تا از 75/2 تا : لنگر : - از 0 تا : - از تا 23/5 : نتایج تحلیل بروش پخش لنگر : در جایی که باشد لنگر پشت ماکزیمم مقدار خود را دارد . در نتیجه از مساوی قرار دادن در معادله V برابر صفر دو نقطه از نقاط اکسترمم لنگر به دست می آید که عبارتند از : ماکزیمم مقدار لنگر منفی در نقاط تکیه گاهها می باشد که عبارتند از : پس در دیوار بالا داریم : و د دیوار پایینی نیز داریم : محاسبه حداقل d لازم برای عدم احتیاج به میلگرد فشاری : کنترل ضخامت انتخابی برای برش : احتیاج به تعبیه میلگردهای برشی نیست . محاسبه سطح مقطع میلگردها در دیوار پایینی : محاسبه سطح مقطع میلگردها در دیوار بالایی : نظر به اینکه دیوار زیرزنی موردنظر نیروی برشی موجود در کف دوم (شیب طبقه دوم) که به عنوان تراز پایه در نظر گرفته شده است را به پی ساختمان منتقل می کند به عنوان دیوار برشی نیز ایفای نقش می کند . لذا در برنامه بصورت مایل مدل می شود . فقط به این نکته باید توجه شود که آرماتورهای قائم از نقطه نظر برشی محاسباتی نیستند و فقط با توجه به معیار حداقل ، مقدار آنها محاسبه می گردد . از این رو لزومی به افزودن آرماتور قائم برشی و‌ آرماتور قائم خمشی بر هم نیست و آن سطح مقطعی که جوابگوی محاسبات خمشی است ، اگر شرایط حداقل برشی را تامین نماید ، کافی خواهد بود . نکته اجرایی : قبل از رسیدن مقاومت دیوار به مقاومت لازم و همچنین قبل از اتمام تمام عناصر سازه ای که در طرح دیوار زیرزمین از آن بعنوان تکیه گاه دیوار استفاده می شود (مانند تیرها و ستونهای طبقه) ، از خاکریزی پشت آن خودداری نمایید . همچنین بمنظور جلوگیری از ورود رطوبت ، قبل از خاک ریزی ، سطح دیوار زیرزمین را در طرف تماس با خاک توسط دولا قیرگونی عایق نمایید ورودی عایق یک تیغه آجر به ضخامت 10 سانتیمتر اجرا نمایید .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *