63 (1306)

مقدمه اگر چه این واقعیتی است که سرمایه برای اقدام به ریسک این روزها در دسترس است اما شرکت ها سعی دارند با انجام صحیح این اقدامات ریسک پذیردر حد کافی از این موقعیت ها به درستی استفاده کنند . اما ریسک سرمایه گذاری شرکت ها برای راه اندازی مشاغل کار آفرین در برخی موارد پول ساز بوده است وقتی سرمایه گذاری توام با ریسک از جهت گوناگون امنیت داشته باشد تیر شما قاعدتا باید به هدف بر خورد کند . سود شما به طور نا همگونی به باز گشت سرمایه گذاری شما روی چگونگی نقطه شروع سرمایه گذاری معطوف می شود بنابراین شما طبق یک بررسی می بینید که 3 % احتمال آن وجود دارد که شما پولتان را از دست بدهید . 34% شانس هم وجود دارد که عملا ثروتمند ( سود آوری زیاد ) شوید . موفقیت تجارت شما به چیزی بیشتر شبیه یک بهبود ساده روی تکنولوژی جدید و مهیج کنونی نیاز دارد و برای شما باید این مساله مطرح شود که عالی ترین نوع توسعه در تکنولوژی جدید را ایجاد کنید . در شرایطی که افراد دیگری ممکن است در زمینه بازاریابی به علم و دانش شما به عنوان کلیدی برای به کارگیری تکنولوژی نیازمند باشند . بنابراین چه کسی در این میدان پیروز خواهد شد ؟ برنده معمولا شخصی است که پیروزی را بهتر تعریف کرده و به نظر می رسد که آن شخص شما باشید .چون نقطه شروع خوبی را در نظر گرفته اید حقوقی نام شرکت نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت شرکت تهیه و توزیع گوشت و دام فارس خدماتی 6499 اداره ثبت و اسناد شیراز 25/10/73 محصول ردیف نام محصول میزان تولید سالانه قیمت تمام شده (ریال) قیمت فروش (ریال) گوشت با دل جگر و قلوه گاوی دل و جگر گوسفندی پوست گاوی پوست گوسفندی کله پاچه گاوی کله وپاچه گوسفندی و شکمبه تولید + خدماتی 45000 47000 000/300/3 000/300/6 000/650/7 000/000/15 000/100/2 000/500/4 سرمایه گذاری سرمایه ثابت (هزار ریال) سرمایه در گردش (هزار ریال) کل سرمایه گذاری (هزار ریال) 000/500/1 000/400 000/000/20 زمین مساحت (متر مربع) قیمت واحد (ریال) قیمت کل ( هزار ریال ) توضیحات 000/130 25000 000/000/250/3 خرید و تسطیخ زمین شامل خرید زمین تسطیح کار کرد لودر در مدت 10 روز ، روزی 10 ساعت محوطه سازی شرح کار مقدار کار قیمت واحد (ریال) کل هزینه (هزار ریال) خاکبرداری و تسطحیح 60000متر 150000 000/000/438 حصار کشی 750 متر به ارتفاع 60 سانتی متر - 000/80 آسفالت و پیاده رو سازی ( 20درصد مقدار زمین ) 2000 متر 35000 000/000/70 ایجاد فضای سبز و روشنایی و غیره ( 15 درصد مقدار زمین 1000 متر 4000 000/000/40 ساختمان سازی شرح نوع ساختمان مساحت ( متر مربع ) قیمت واحد (ریال) کل هزینه (هزار ریال ) سالن تولید کستاذگاه 2058 000/500/1 000/000/087/3 انبار مواد اولیه سردخانه 160 000/125/3 000/000/500 انبار محصول سرد خانه - - - ساختمان اداری و سرویسها ادرای 200 متر 1500000 000/000/300 ساختمان نگهبانی آجری 30 متر 1500000 000/000/45 سایر - - - - جمع کل زیر بنا: جمع کل هزینه ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی مشخصات فنی کشور سازنده تعداد قیمت واحد قمیت کل (هزار ریال) برق مصرفی ظرفیت ریالی ارزی تجهیزات کشتارگاهی 3 فاز 1500 150 گاو ایران دستگاه 2 000/000/000/000/2 جمع تأسیسات عنوان شرح مشخصات فنی هزینه (هزار ریال) برق رسانی با احتساب و کابل کشی ترانس و حق انشعاب و روشنایی کشتارگاه 15 تیر برق و ترانس 000/200 آب رسانی احتساب منبع زمینی حفر چاه لوله کشی تهیه و احداث و هوائی و سیستم گرمایش 150000 سوخت رسانی وسایل سرمایش و گرمایش 000/50 وسایل حفاظتی و ایمنی سایر : جمع کل وسائط نقلیه: نوع وسیله تعداد بهای واحد میلیون ریال بهای کل میلیون ریال اتومبیل سواری 0 0/0 0/0 وانت 2 تنی 1 0/78 0/78 کامیون (4 تنی/ 10 تنی) 0 0/0 0/0 پالت تراک 1 0/4 0/4 لیفتراک گازوئیلی(2 تنی/ 3 تنی) 0 0/0 0/0 سایر موارد 5/5 5/5 جمع سرمایه گذاری مورد نیاز برای وسائط نقلیه 5/87 آب ، برق و سوخت مصرفی: شرح واحد مصرف روزانه مصرف سالانه هزینه واحد ( ریال) هزینه کل ( هزار ریال) آب مصرفی 140000 000/100/51 برق مصرفی 15 سوخت مصرفی گازئیل نفت بنزین جمع کل برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری شرح ارزش دارایی (هزار ریال) درصد هزینه تعمیرات سالانه ( هزار ریال) محوطه سازی 000/438 000/128 ساختمان 000/932/3 000/483/2 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 000/000/3 000/058/2 تأسیسات 000/000/5 000/191/1 وسایل حمل و نقل 000/ 280 000/146 جمع کل خرید خودرو و حمل و نقل کارگران سه دستگاه مینی بوس دو دستگاه پیکان سورای حمل و نقل گوشت سه کامیون سردخانه دار دو دستگاه نیسان بر آورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی نیروی انسانی مورد نیاز تخصیص و میزان تحصیلات تعداد متوسط حقوق ماهانه حقوق سالانه (ریال) جمع حقوق ( هزار ریال) 60 + دیپلم 60 000/200/1 000/400/14 000/000/864 جمع برآورد سرمایه ثابت شرح مبلغ (هزار ریال) زمین 000/568 محوطه سازی 000/438 ساختمان سازی 000/932/3 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 000/000/3 تأسیسات 000/000/5 وسایل حمل و نقل 000/280 وسایل دفتر (20 تا 30 درصد هزینه ساختمان اداری ) 000/60 پیش بینی نشده (10 درصد اقلام بالا) 800/327/1 جمع کل بر آورد سرمایه در گردش عنوان شرح مبلغ ( هزار ریال) مواد اولیه و بسته بندی نشده 2 ماه اولیه دو بسته بندی - حقوق و دستمزد 2ماه هزینه های حقوق و دستمزد 000/160 تنخواه کردن 15روز هزینه ای آب ، برق ، سوخت و تعمیرات 900/5 جمع کل 900/165 نحوه سرمایه گذاری سهم متقاضی تصحیلات بانکی جمع شرح مبلغ درصد مبلغ درصد سرمایه ثابت 000/500/1 100% 000/500/4 3% 000/000/6 سرمایه در گردش 000/400 جمع کل سرمایه گذاری 000/900/1 000/500/4 000/400/6 بر آورد هزینه استهلاک شرح ارزش دارایی (هزار ریال) درصد هزینه استهلاک سالانه ( هزار ریال) محوطه سازی ساختمان ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تاسیسات وسایل حمل و نقل وسایل دفتری 000/50 پیش بینی نشده 10% 276/785/26 جمع کل محاسبه نقطه سربه سر 17330 - 5/460 = هزینه ثابت هزینه نقطه سربسر 1/728 2740 هزینه متغیر – فروش کل فروش کل 2/63 100× 5/460 100× هزینه ثابت درصد تولید در نقطه سربسر 1/728 هزینه متغیر – فروش کل هزینه های تولید سالانه شرح مبلغ ( هزار ریال هزینه مواد اولیه و بسته بندی 000/100 هزینه حقوق دستمزد هزینه انرژی ( آب ، برق و سوخت ) 000/200 000/150 هزینه تعمیرات و نگهداری هزینه پیش بینی نشده تولید ( 5 درصد اقلام بالا) هزینه اداری و فروش ( 1 درصد اقلام بالا ) 5000 هزینه تسهیلات مالی ( 5 درصد مقدار وام) 000/68 هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت ) شرح مبلغ ( هزار ریال) هزینه استهلاک 604/816 هزینه استهلاک قبل از بهر برداری (20درصد هزینه های قبل از بهره برداری ) 604/616 375/278 جمع کل فروش کل معادل 244500 هزار ریال می باشد درصد فروش در نقطه سربه سر 179705052070598/13927 هزینه ثابت ( هزینه متغیر ) – (فروش کل) 00598/13927 هزینه ثابت ( هزینه متغیر ) – (فروش کل) =درصد در نقطه سر به سر سود و زیان ویژه ( سود) ( جمع هزینه های تولید ) – ( فروش کل ) = سود و زیان ویژه 446/256/11 ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن : [( تعمیرات و نگهداری ) + ( انرژِی) + ( مواد اولیه و بسته بندی )] – ( فروش کل ) + 000/100 – 244500 = ارزش افزوده ناخالص [( استهلاک قبل از بهره برداری ) + (استهلاک )] – ( ارزش افزوده ناخالص ) 604/616 + 604/616 – = ارزش افزوده خالص 000/650/1 1525905275590تعداد پرسنل سرانه ثابت 00تعداد پرسنل سرانه ثابت سرمایه ثابت سرانه : = = = سرمایه ثابت سرانه مشخصات فنی تجهیزات خط صنعتی گوسفند تله نقاله 1)تله نقاله ای گوسفند ( ریستر + گوسفندی ) وظیفه این دستگاه هدایت دام زنده از درب ورودی سالن به طرف میز ذبح می باشد . دستگاه از دو کانویر که به شکل V در مقابل یکدیگر قرار گرفته تشکیل شده است . قسمت پایئن دستگاه برای آویزان ماندن پای دام باز می باشد در انتهای این دستگاه با توجه به موقعیت دام ، در دستگاه می توان دام را به راحتی شرک زد هر یک از مجموعه کانویرها دارای دو سری زنجیر گالوانیزه می باشد. این نقاله ها هر کدام بوسیله یک وتو با قدرت 202KW مجهز به گیر بکس کاهنده سرعت به حرکت در می آیند هر دو بوسیله یک پدال یائی الکتریکی عمل می کند مجموعه دستگاه توسط فریم های فولادی قابل نصب بر روی زمین است. 2)میز ذبح هنگامی که در انتهای دستگاه ربستر نیز گوسفندی شوک زده می شود روی این میز قرار گرفته و ذبح می شود جنس این میز کاملاً از جنس استینالس استیل 304 با سطوح تمیز می باشد و دارای پایه های قابل تنظیم خواهد بود ابعاد میز : 3)پوست کن گوسفندی : این دستگاه دارای ظرفیت پوست کنی حداکثر 200 رأس گوسفند در ساعت می باشد. عملکرد این دستگاه به کمک دو کارگر به شرح زیر انجام می گیرد. 1)درگیر نمودن گوشت های پوست از سمت دستهای گوسفند وبه واحد نیومانیکی Pclt gripper 2)درگیر نمودن دستهای گوسفند به واحد Leg strecher 3)شروع حرکت چرخشی همزمان درام پوست کن و حرکت خطی بالارونده چک هیدرو لیکی آن به نحوی که پوست از پایین به بالا کنده می شود. 4)در هنگام برگشت دستگاه درام پوست کن حرکت چرخشی معکوس داشته و موجب جدا شدن پوست از آن می گردد. 3)قطع کن پاودست : به منظور جدا سازی سریع دست و پای گوسفند بکار می رود این دستگاه از یک سیستم نیوماتیک هیدرولیکی استفاده می کند. 4)شوت های دست و پا این شوت به منظور انتقال دست و پای قطع شده از خط کشتار به طبقه تحتانی به کار می رود دهانه شوت ها در بالابر به شکل قیف بوده و توسط فریم های استیل 304 در موقعیت های مناسب محکم می شود. 5) قلاب های گوسفندی این قالب شامل یک چنگک ا زاستینلس استیل 304 برای آویزان کرده لاشه و یک بدنه آلومینیمی می باشد 6)اره سینه باز کن مکانیزم این اره بصورت پنوماتیکی می باشد و به منظور برش سینه گوسفند به کار می رود و شامل یک سیستم تعلیق فنری جهت نصب می باشد. 7)شوت های چربی : این شوت به منظور انتقال چربی های جمع آوری ازخط کشتار به طبقه تحتانی بکار می رود جنس ازورت استیل 304 می باشد و طول تقریبی آن 4 متر وقطر آن 350mm است. 8)کابینت ششتسوی لاشه گوسفندی: پس از اتمام عملیات و توزین لاشه و قبل از انتقال به سردخانه لازم است لاشه به طور کامل شستشو داده شود. کابینت شستشو مشتمل بر دیوار های استینل استیل و سیستم لوله کشی و نازلهای آب پاش در دو طرف و شیر کنترل تک ضرب در دسترس ایراتور می باشد. 9) اره گردبر: این اره در ایستگاه بازرسی توسط دامپزشک مورد استفاده قرار می گیرد. 10)قطعه کن شاخ بز: عملکرد دستگاه از نوع الکتروهیدرولیکی است که برای قطع نمودن شاخ بز بکار می رود و شامل: تیغه – سیستم هیدرولیک و سیستم تعلیق فنری است . مشخصات متقاضیان ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر ش ش تصحیلات تجربه 1 علی اکبررضائی رضا 1841 دیپلم - 2 یاسر رضایی حسین 47 فوق دیپلم - 3 زهر امحمدی مهدی 2654 دیپلم - 4 سارا نیکویی کامران 3284 دیپلم - بسمه تعالی اهداف مهم شرکت دام فارس به شرح زیر می باشد. این شرکت 30 نفر عضو فعال دارد که همگی به نحوی مرتبط با دام - دامداری – کشتارگار – صنایع غذایی – قصابی و فراورده های گوشتی (سوسیس – کالباس – همبر فعالیت می نمایدو دارای سابقه چندین ساله در این زمینه می باشد امروزه با عنایت و لطف علوم و فنون صنایع غذائی و پروتئین حیوانی و با توجه به ارتقاء سطح بهداشتی و علمی و فرهنگی جامعه به منظور کنترل بهینه بیماریهای مشترک انسان و دام و جلو گیری از اتلاف وقت و تأمین گوشت ، شرکت مذکور در سه فاز قرار دارد که فاز اول شامل سالن کشتاره سیستم فاضلاب اداری ، آب وبرق، حصار گذاری ، جاده، محوطه سازی و در فاز دوم بسته بندی گوشت و سردخانه های کامل و فاز سوم تبدیل ضایعات مواد پروتئینی می باشد .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *