63 (1294)

دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    مجتمع صنعتی اردکان واحدتضمین کیفیت لیسـت گزارشات قسـمتهای تولیـدی وکمـکی تاریـخ : شماره : ردیف نام گزارش زمان گزارش دهی گزارش دهنده √ نظــر مدیریت کارخانه 1 گزارش انبار مواد اولیه (موجودی و مصرف روزانه) روزانه(یک شیفت) انبار 2 گزارش تولید و موجودی ومصرف دوغاب دوغاب بدنه روزانه (دوشیفت) بدنه سازی دوغاب لعاب " لعابسازی 3 گزارش تولید وضایعات ریخته گری ومشخصات دوغاب بدنه سنتی 1 روزانه(یک شیفت) ریخته گری سنتی 2 " ساکمی " 4 گزارش تولید وضایعات خشک کن تونلی روزانه (دوشیفت) خشک کن اتاقکی " 5 گزارش تولیدو ضایعات پرداخت ولعابزنی و مشخصات دوغاب لعاب کابینهای1و2و3و4پرداخت–کابینهای1و2و3وربات لعابزنی روزانه (دوشیفت) [کابین4پرداخت وکابین ربات(سه شیفت)] لعابزنی 6 گزارش تولیدوضایعات کوره تونلی روزانه (سه شیفت) کوره 7 گزارش عیوب درجه بندی(درجه1ودرجه2ودرجه3وترمیم وضایعات ) روزانه (دو شیفت) درجه بندی 8 گزارش روزانه ضایعات محصول نهایی " برنامه ریزی 9 گزارش واحدترمیم (قطعات آماده تحویل به کوره ) روزانه(یک شیفت) ترمیم 10 گزارش ورودی انبار محصول " انبار محصول 11 گزارش بسته بندی و بارگیری (فرم حواله خروج ) " 13 گزارش انبار قطعات (موجودی و مصرف لوازم یدکی ) روزانه انبار 13 گزارش کنترل کیفیت روزانه (یک شیفت) کنترل کیفیت 14 گزارش واحد فنی مکانیک روزانه(دوشیفت) مکانیک تاسیسات " تاسیسات برق روزانه(سه شیفت) برق آهنگری روزانه(یک شیفت) آهنگری 15 گزارش حضور و غیاب پرسنل ( قسمتهای تولیدی و اداری) روزانه(سه شیفت) اداری 16 گزارش واحد خدمات روزانه (یک شیفت) خدمات 17 گزارش نگهبانی (ورود و خـروج مـراجعین ) روزانه(سه شیفت) نگهبانی 18 گزارش واحد طراحی و مدلسازی روزانه (یک شیفت) مدلسازی 19 گزارش واحد قالبسازی روزانه(دوشیفت) قالبسازی 20 گزارش واحدبرنامه ریزی روزانه (یک شیفت) برنامه ریزی 21 گزارش تولید وضایعات کوره شاتل درصورت استفاده کوره 22 گزارش تحویل به دکور درصورت موجود انبار محصول 23 گزارش مصرف آب وبرق وگاز ماهیانه سایت گاز 24 گزارش آزمایشگاه گزارش تست مواد اولیه ( فرم های مربوطه ) هفتگی (سه شنبه ) آزمایشگاه گزارش تست دوغاب بدنه(فرمول آزمایشی)(فرم تست بدنه) گزارش تست دوغاب بدنه(فرمول مورداستفاده)(فرم تست بدنه) گزارش تست لعاب(فرمول مورداستفاده)(فرم تست لعاب) گزارش تست لعاب(فرمول آزمایشی) (فرم تست لعاب ) مدیریت کارخانه : شرح گزارشات روزانه درپیوست این لیست ملاحظه شده , ارسال می گردد . امضاء : 1257300-114300چینی رُز 00چینی رُز F-IS02-00


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *